Bởi {0}
logo
Zhengzhou Satrise Industry Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Nấm phát triển túi, Nấm Túi điền dòng, Nấm tiêm chủng dòng, Nấm Nồi hấp tiệt trùng, khí hậu đơn vị kiểm soát
Finished product inspectionDesign-based customizationYears in industry(9)Full customization